Radecz
Odnowa kościoła

Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1891r. w stylu neogotyckim. Murowany z cegły licówki, oskarpowany, jednonawowy z trójbocznie zakończonym węższym i niższym prezbiterium i kwadratową wieżą. Obecnie dachy pokryte blachą, ( pierwotne pokrycie – łupeka ) na nawie głównej dwuspadowy z wystającymi murami szczytowymi ze sterczynami, na prezbiterium pięciospadowy, na wieży czterospadowy z czterema lukarnami zwieńczonymi sterczynami, przechodzący w sześcioboczną iglicę. Fryz wieńczący z profilowanej cegły, okna i blendy ostrołukowe. Przybudowane zakrystia i kruchty utrzymane w tym samym stylu. We wnętrzu drewniany strop kolebkowy, oparty na wspornikach, malowany. Barokowy krucyfiks z XVIII w., pozostałe wyposażenie neogotyckie.

 W latach 70-tych ubiegłego wieku na skutek wybuchu w pobliskich Zakładach Chemicznych “ROKITA” całkowitemu zniszczeniu uległo pokrycie kościoła (łupek) oraz zostały zniszczone wszystkie witraże w oknach. Dach został pokryty blachą ocynkowaną nie najlepszej jakości a okna zostały wypełnione taflami szyb ornamentowych.

W 2002r. wybrana rada parafialna postawiła sobie za główny cel pozyskanie środków na dokonanie niezbędnych prac remontowych budynku Kościoła.

2004r.-konserwacja pokrycia dachowego przez oczyszczenie, odtłuszczenie oraz dwukrotnym pomalowaniu farbą chlorokauczukowa blachy. Farba została zakupiona przez Urząd Miasta i Gminy w Brzegu Dolnym, a wynagrodzenie dla firmy wykonującej konserwację pozyskaliśmy ze zbiórek od parafian.

2006r.-wykonanie dojścia z kostki betonowej od chodnika ulicy do drzwi wejściowych kościoła oraz wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej (dąb)-dwoje drzwi dwuskrzydłowych oraz jedne jednoskrzydłowe. Koszt tych prac został pokryty przez Urząd Miasta i Gminy.

Prace remontowe zrealizowane dzięki środkom finansowym ofiarowanym przez ludzi dobrej woli:

– remont ogrodzenia murowanego przy kościele (skucie starych tynków, wykonanie nowych tynków, malowanie )

-wymiana dwóch zniszczonych wsporników narożnych podpierających strop kolebkowy

-odmalowanie ścian wewnętrznych, odmalowanie elementów drewnianych, odrestaurowanie stropu nad prezbiterium, wykonano marmuryzację lamperii, odrestaurowano ołtarz główny, a także stół ofiarny i ambonkę, wykonano witraże ze szkła białego w oknach nawy głównej oraz wieży kościoła.

Prace te zostały zrealizowane dzięki ofiarnej pomocy parafian Radecza, Żerkowa, Bukowic a także odbyły się dwie kwesty zorganizowane w czasie Święta Zmarłych. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom za dary serca a także za wszelką pomoc udzieloną przez pana sołtysa, pana radnego oraz Burmistrza Brzegu Dolnego. Jest wiele jeszcze do zrobienia w budynku kościoła. Najpoważniejszym i najdroższym remontem będzie odtworzenie pokrycia dachowego. Kościół jest nieogrzewany, w okresie zimowym w czasie mszy św. jest bardzo zimno. Dlatego w przyszłości planowane jest wykonanie ogrzewania elektrycznego.

W 2015r. zostały odtworzone witraże w prezbiterium. Są to trzy okna: w środkowym nad ołtarzem głównym uwidoczniona będzie postać Matki Bożej Wniebowziętej, w dwóch bocznych uwidocznione będą postaci innych świętych. Dodatkowo wykonano nowe okna w pozostałej części kościoła. Wykonano również remont elewacji budynku polegający na oczyszczeniu niektórych fug z porostów, usunięciu luźnych elementów wypełnienia oraz wypełnieniu nową zaprawą.

W 2020r. parafianie rozpoczęli zbiórkę funduszy na kolejny remont – ten największy i najdroższy – remont dachu i wieży kościoła. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce REMONT DACHU I WIEŻY KOŚCIOŁA.

Dla wszystkich, którzy chcą nam pomóc podajemy numer konta;

19 9583 0009 0014 4397 2000 0001 z dopiskiem: Remont Kościoła w Radeczu

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach

ul. Wołowska 25 55-120 Oborniki Śląskie  NIP 9151725869  REGON 040079074

Za każdą wpłaconą złotówkę składamy serdeczne Bóg Zapłać.

Z poważaniem

Ks. Proboszcz oraz Rada Parafialna