Radecz
Sołectwo Radecza
Sołtys: Ignacy Gajda

Rada Sołecka:

- Ryszard Gacke

- Roman Zając

- Marek Owczarz

- Zofia Śnieżek
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz
Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Prezes: Martyna Owczarz e-mail: martyna.owczarz@gmail.com

Zastępca Prezesa: Bernard Bogdański

Skarbnik: Katarzyna Sworniowska-Ogrodowicz


KRS 0000320445 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczne
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 020906950 NIP 9880273478

Santander Bank nr konta: 81 1090 2499 0000 0001 4447 1907