Radecz
Realizowane projekty
Przez cały okres prężnego działania Stowarzyszenia tj od roku 2008-2015 zostały pozyskane fundusze m.in. na projekty pt:

 

 • „Uczymy się poprzez zabawę”,

   

  Pierwszy projekt jaki sołectwo Radecz zrealizowało. Stowarzyszenie otrzymało dotację w ramach dofinansowania z Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy. W ramach projektu zrealizowano zajęcia plastyczne, robótek ręcznych, gotowania oraz kulig dla dzieci. Zajęcia odbywały się w świetlicy wiejskiej.
 • „Super oferta wypoczynku letniego dla dzieci z Radecz”,
  W ramach realizacji projektu zaplanowano wyjazd dzieci do aquaparku wodnego we Wrocławiu na ul. Borowskiej. W ramach projektu zrealizowano dodatkowo zajęcia dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w świetlicy wiejskiej w Radeczu z Panią Kamillą Żółkiewicz.
  Szczególnie interesujące były zajęcia fotograficzne. Zajęcia odbywały się
  w okresie wakacji letnich. Zajęcia finansowane były w ramach środków Gminy Brzeg Dolny.
 • „Aktywnie spędzony czas to Twoje zdrowia”,

   

  Sołectwo Radecz otrzymało w ramach dofinansowania
  z Fundacja „J&S Pro Bono Poloniae” z Warszawy kwotę około 8 000 zł.
  W ramach projektu wykonano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.
 • „Super Promocja wsi Radecz”,

   

  Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Brzeg Dolny. W ramach realizacji projektu wydano ulotki informacyjno-promocyjne, karki pocztowe, wykonano tablicę promocyjno-informacyjną.
 • „Zajęcia edukacyjne we wsi Jodłowice”,

   

  Sołectwo Radecz pożyczyło osobność prawną Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz dla sołectwa Jodłowice w celu sięgnięcia po środki finansowe do źródeł europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu przeprowadzono cztery rodzaje zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z trzech wsi: Jodłowic, Starego Dworu i Wołów, który odbywały się
  w świetlicy wiejskiej w Jodłowicach. Były to m.in. zajęcia: komputerowe dla dorosłych, nauki gry na instrumencie, plastyczne, języka angielskiego.
 • „Trafić pod adres”,

   

  W ramach dotacji z Programu Grantowego Działaj Lokalnie otrzymaliśmy dofinansowanie na oznaczenie wsi poprzez wykonanie tabliczek informujących o kierunkach odnalezienia występujących w sołectwie numerach domów
  i szczególnych, charakterystycznych miejsc w sołectwie.
 • „Nasi przyjaciele z podwórka”,

   

  W ramach dotacji z Gminy Brzeg Dolny otrzymaliśmy dotację na organizację zajęć edukacyjnych w świetlicy wiejskiej w Radeczu.
 • „Edukacja szansa dla dużego i małego”,

   

  W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sołectwo Radecz otrzymało dotację w wysokości niemalże 50 000 zł na realizację zajęć w świetlicy wiejskiej w Radeczu, do których zaliczamy m.in.: j. angielski dla dorosłych, gry edukacyjne i zabawy ruchowe dla dzieci, zajęcia plastyczne, zajęcia fotograficzne. Poza tym w ramach realizacji projektu zorganizowano wycieczkę edukacyjną do stolicy Dolnego Śląska.
 • „Dbamy o Radecz, dbamy o siebie, czyli integrujemy się i aktywizujemy, poprzez przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej”,

  Projekt realizowano w okresie od 01.09.2014 do 15.11.2014r.

  Sołectwo Radecz otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Brzeg Dolny na wydanie kalendarza ściennego w formacie A3 na 2015 rok.

  Wartość projektu: 4 500 zł

  Kwota dotacji: 4 500 zł.

 • „Stolica Dolnego Śląska w oczach dzieci wiejskich”,

   

  W ramach otrzymanej dotacji z Gminy Brzeg Dolny podczas letnich wakacji zorganizowano jednodniową wycieczkę do Wrocławia.
 •  „Radecz promuje ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej”,

   

  Sołectwo Radecz otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Brzeg Dolny na wydanie kalendarza ściennego w formacie A3 na 2015 rok
  oraz broszury informacyjno-historycznej, której autorem jest Pan Ryszard Gacke – mieszkaniec Radecza.
 • „Parostatkiem do ZOO”,

  Projekt realizowano w okresie od 01.07.2014r.  do 31.08.2014r.

   

  W ramach otrzymanej dotacji z Gminy Brzeg Dolny podczas letnich wakacji zorganizowano jednodniową wycieczkę do Wrocławia dla grupy 31 osób.

  Wartość projektu: 2 555,00 zł

  Kwota dotacji: 1 734,00 zł.

 • „Tańczące kwiaty – Dolnośląskie Stokrotki”,

   

  Projekt współfinansowany był przez Województwo Dolnośląskie oraz Gminę Brzeg Dolny. Skierowany był dla dzieci i młodzieży dwóch sołectw tj. Starego Dworu i Radecza. Głównym celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki tańca grupowego, improwizacji ruchowej i wyrażania swoich emocji poprzez taniec oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać im możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy.
  Zajęcia tameczne odbywały się w okresie od 01.05.2014r. do 30.11.2014r.
  w świetlicach wiejskich.
  Zajęcia cieszyły się wielkim powodzeniem, dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach. Otrzymały dyplom i nagrody od sołtysów Starego Dworu oraz Radecza.
 •  „Lato 2015 w miejscowości Radecz – super wypoczynek”,

   

  W ramach otrzymanej dotacji z Gminy Brzeg Dolny podczas letnich wakacji 2015 r. zorganizowano w świetlicy wiejskiej zajęcia plastyczno-techniczne.
 • „Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś”

   

  Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz jako jedyne Stowarzyszenie Wiejskie z Gminy Brzeg Dolny w 2015r. otrzymało dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem: „ Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś” w ramach realizacji Regionalnego Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej.
  Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Brzeg Dolny.
  Całkowita wartość realizacji zadania to: 5 550,50 zł, z tego Województwo Dolnośląskie przekazało kwotę: 4 385,00 zł, a Gmina Brzeg Dolny kwotę: 1 165,50 zł.
  W ramach realizacji projektu wykonano: kalendarze książkowe, torby bawełniane, ulotki informacyjno-promocyjne oraz wykonana została nowa szata graficzna strony internetowej sołectwa. Wszystkie produkty promocyjne zostały wykonane w celu propagowania idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie informacji o sołectwie.

Inne działania stowarzyszenia:

 • Wycieczka Kamieniec Ząbkowicki – 20.09.2014r.

 

Łącza kwota otrzymanych dotacji to 144 267,98 zł słownie: (sto czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złoty 98/00).