Radecz
O Stowarzyszeniu

I N F O R M A C J A   O   S  T O W A R Z Y S Z E N I U

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz zostało założone w 2008 roku.

W latach 2008 do 2014 r. w skład Zarządu stowarzyszenia wchodzili: Ryszard Gacke (Prezes), Alina Klajn, Anna Pietralik, Jarosław Olszewski.

W latach 2014 do 2018 r. w skład Zarządu stowarzyszenia wchodzili: Barbara Moszczyńska (Prezes), Danuta Łuczyk- Witek (zastępca Prezesa), Bogusława Żygadło (Skarbnik), Bernard Bogdański (Sekretarz).

Organem nadzoru Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, którą reprezentowali w latach 2014-2018 aktywni działacze: Ryszard  Żuczek, Jan Kolus oraz Marek Owczarz.

Nowy zarząd bardzo serdecznie dziękuje za pracę poprzedniemu zarządowi Stowarzyszenia.

Od marca 2018 r. powołany został nowy Zarząd stowarzyszenia w składzie:

Martyna Owczarz – Prezes

Bernard Bogdański – Zastępca Prezesa

Katarzyna Sworniowska- Ogrodowicz – Skarbnik

Komisja Rewizyjna od 2018 r. w składzie: Ryszard  Żuczek, Jan Kolus oraz Anna Olszewska-Bąk.

Ilość członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz na początku 2019r. wynosi 31 członków.

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi Radecz poprzez zdobywanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz ich realizacji. Stowarzyszenie wspiera działanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zrealizowane projekty

 • „Uczymy się poprzez zabawę”
 • „Super oferta wypoczynku letniego dla dzieci z Radecz”
 • „Aktywnie spędzony czas to Twoje zdrowia”
 • „Super Promocja wsi Radecz”
 • „Zajęcia edukacyjne we wsi Jodłowice”
 • „Trafić pod adres”
 • „Nasi przyjaciele z podwórka”
 • „Edukacja szansa dla dużego i małego”
 • „Dbamy o Radecz, dbamy o siebie, czyli integrujemy się i aktywizujemy”
 •  LATO 2016 – w sołectwie Radecz – wypoczynek dzieci i młodzieży”
 • „Baw się i odpoczywaj
 • „DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – stworzenie przyjaznego miejsca rekreacji w Radeczu”               

 

– poprzez przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej”

 • „Stolica Dolnego Śląska w oczach dzieci wiejskich”
 • „Radecz promuje ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej”
 • „Parostatkiem do ZOO”
 • „Tańczące kwiaty – Dolnośląskie Stokrotki”
 • „Lato 2015 w miejscowości Radecz – super wypoczynek”
 • „Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś”

 

SUMA ZDOBYTYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W LATACH 2008 – 2015 WYNOSI:  153 267,48 zł słownie: (sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złoty 48/00).

Kontakt do Stowarzyszenia:

 • e-mail: martyna.owczarz@gmail.com
 • strona internetowa: www.radecz.brzegdolny.pl

 

LICZYMY NA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE REALIZACJI

POMYSŁÓW WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW RADECZA

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA