Radecz
Sołectwo

Miejscowość Radecz, położona jest na polanie wśród lasów Wysoczyzny Rościsławickiej, 3 km na płn. od Brzegu Dolnego, na północny-zachód od miasta Wrocławia – 30 km; w powiecie wołowskim, z przynależnością do Gminy Brzeg Dolny. Gmina Brzeg Dolny graniczy:

  • od północy z gminą Wołów;
  • od wschodu z gminą Oborniki Śląskie (powiat trzebnicki);
  • od południa z gminą Miękinia i Środa Śląska (powiat średzki) – jest to granica naturalna, biegnąca wzdłuż biegu Odry.

Pierwsza wzmianka źródłowa na temat miejscowości pojawiła się w 1301 roku (niem. Siffridi Villa oraz Siversdorf). W 1308 r. wieś należała do rycerza Merbota von Haugwitz, w 1350 roku do klasztoru lubiąskiego, w 1774 roku do zakonu jezuitów, a od 1800 roku do właścicieli Brzegu Dolnego. Radecz to tak zwana wieś ulicówka, z typowym zagrodowym układem zabudowy.

Sołectwo Radecz należy do Parafii Rościsławice (Gmina Oborniki Śląskie), w której proboszczem jest ks. Marian Rapacz. W Radeczu znajduje się kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Atrakcje sołectwa: ścieżka rowerowa, cztery stawy, świetlica wiejska wraz
z kompleksem sportowym, pomnik II Armii Krajowej Wojska Polskiego.

Na ternie wsi działa wiele podmiotów gospodarczych m.in. Firma Trans- Formers, szkółki drzew i krzewów, sklep wielobranżowy, KLIMGUM Wróblewski, firma transportowa Burzyńska.

Radecz jest atrakcyjnym miejscem pod budownictwo jednorodzinne.

 

017
Aktualne władze sołectwa to: Ignacy Gajda – sołtys, Ryszard Gacke, Marek Owczarz, Roman Zając, Zofia Śnieżek – członkowie Rady Sołeckiej.

Sołectwo Radecz od 2009 roku uczestniczy w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

W Radeczu powołano w 2010r. Grupę Odnowy Wsi, która napisała Strategię Rozwoju Wsi Radecz, opracowaną podczas warsztatów zorganizowanych w ramach realizacji Regionalnego Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

W 2010 roku została oddana do użytku nowo wyremontowana świetlica wiejska,
w które odbywają się m.in. zajęcia taneczne dzieci i młodzieży z Radecza od 2011 roku.

 

W Radeczu odbywa się wiele cyklicznych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych do których zaliczamy m.in.: spotkanie opłatkowe wraz z Jasełkami przygotowanymi co roku przez dzieci i młodzież, zajęcia zespołu tanecznego „CEDAR”, wakacje
w Radeczu w ramach których organizowano: wycieczki, zajęcia w świetlicy, imprezy integracyjne w Radeczu: festyny wiejskie z okazji Dnia Dziecka/ wakacyjny, zabawa Andrzejkowa, wycieczki dla mieszkańców, podróże studyjne w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej, Mikołaj, zabawę Sylwestrową.

Od 2010r. sołectwo realizuje fundusz sołecki, którego wyodrębnienie przyczynia się do wzrostu aktywności mieszkańców wsi, którzy na zebraniu decydują
o przeznaczeniu tych środków. Fundusz przyznawany jest na jeden rok.