Radecz

Sylwester w Radeczu

sylwester-radecz

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

zawiadamiam, że na dzień 23.09.2016 roku (PIĄTEK) na godzinę 19.00 zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa RADECZ.

Tematem zebrania będzie zgłaszanie i wybór zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 dla naszego sołectwa wynoszącego 20.683,14 zł

Miejsce zebrania: świetlica wiejska w Radeczu

Porządek obrad zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania przez Sołtysa.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do głosowania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Głosowanie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2017.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania wiejskiego.

 

                                                                                                                                                                                            Sołtys

                                                                                                                              Sylwia Żuczek

Dożynki 2016

Oto nasz wieniec:) Nasza „reprezentacja” na Dozynkach Gminnych w Grodzanowie 3 wrzesnia:)

14316988_1761049220821179_4635364348891009939_n

Festyn w Radeczu

Zapraszam na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w najbliższą sobotę 6 sierpnia o godz. 15 przy świetlicy w Radeczu. Gwarantujemy wspaniałą zabawę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do miłego zobaczenia!
P.S. ATRAKCJE DLA DZIECI 15-18! :)
Sołtys wsi Radecz, Sylwia Żuczek

13661994_1742707032655398_5015396180549174136_o

Podpalacz grasuje w okolicach Radecza

W lasach w okolicy Radecza w ostatnim czasie doszło do kilkudziesięciu pożarów.
Tylko dzisiaj do godziny 13.00 było ich aż  trzynaście a w ciągu całego miesiąca ponad trzydzieści.
Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z podpalaniem ale to już wyjaśni Policja.
Nadleśniczy nadleśnictwa Oborniki Śląskie Kazimierz Pakulski jest bardzo zaniepokojony tą sytuacją i prosi mieszkańców o pomoc.

Jak mówi nadleśniczy Kazimierz Pakulski takie sytuacje już się zdarzały ale nie w takich ilościach.
Poza tym wtedy szybko udało się schwytać podpalaczy. Teraz mimo wielu starań jak na razie się to nie udało.
Dlatego jest prośba do społeczeństwa o pomoc w ujęciu podpalacza.

 

„Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś” Sołectwo Radecz uczestniczy w inicjatywie Odnowy Wsi Dolnośląskiej
Dolny-Śląsk
Odnowa Wsi Dolnośląskiej
BD