Radecz

Ferie zimowe w Radeczu!

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zaprasza na ferie zimowe w Radeczu!

FERIE ZIMOWE W RADECZU

Dębowy Piknik w Radeczu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radecza i okolic, na Dębowy Piknik dnia 22 września 2018r.

Więcej informacji na plakacie poniżej :)

plakat

DZIAŁAJ LOKALNIE z nami!

Dzialaj_Lokalnie_logo_rgb

Nowy zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz szybko wziął się do pracy. Pierwszym naszym sukcesem, którym możemy się pochwalić jest przyznanie nam dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Nasz projekt pn.

„Śladem lokalnych, przyrodniczych obiektów pomnikowych. Natura bawi, uczy, relaksuje”

po długich godzinach przygotowań został doceniony przez komisję. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Projektu, zarówno członkom Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz, jak i LGD Kraina Łęgów Odrzańskich :)

Wam, drodzy Radeczanie

pozostaje uzbroić się w cierpliwość, gdyż już za chwilę ruszamy z działaniami związanymi z Projektem!!!

Liczymy na Wasze LOKALNE DZIAŁANIE :)

Prezes Stowarzyszenia

Logo_PAFW-projekt1_rgb logo_ARFP_cmyk_jpg

logo_klo 2

Zmiana zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Dnia 23 marca 2018 r. na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz jednogłośnie powołano nowy zarząd w związku z rezygnacją starego zarządu oraz zmieniono statut stowarzyszenia.

Do nowego zarządu wraz z nowymi funkcjami powołano:

Prezesa Zarządu – Martynę Owczarz

Zastępcę Prezesa – Bernarda Bogdańskiego

Skarbnika – Katarzynę Sworniowską-Ogrodowicz

zebranie

Walne Zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu

23 marca 2018r. (piątek)
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Radeczu

w przypadku braku kworum do podejmowania uchwał,

drugi termin walnego zebrania wyznaczono w tym samym dniu
– 15 minut później tj. 23 marca 2018r. (piątek), tj. o godz. 18.15

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i powitanie członków zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków zwykłych Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 3. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego , finansowego Stowarzyszenia za 2017 rok.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań.
 6. Zmiana statutu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 7. Zatwierdzenie nowego Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Zgłaszanie kandydatur na członków zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 10. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 11. Ukonstytuowanie Zarządu Stowarzyszenia (wybory niejawne Stowarzyszenia).
 12. Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.

12a) Uregulowanie składek członkowskich.

 1. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

Mieszkańców Wsi Radecz

„Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś” Sołectwo Radecz uczestniczy w inicjatywie Odnowy Wsi Dolnośląskiej
Dolny-Śląsk
Odnowa Wsi Dolnośląskiej
BD