Radecz

Projekt „Baw się i odpoczywaj”

Sołectwo Radecz podczas  letnich wakacji zorganizowało dwie wycieczki w ramach realizacji projektu pn. „Baw się i odpoczywaj”.

Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Radecz otrzymało kwotę 3 000 zł z Gminy Brzeg Dolny na realizację projektu, w ramach ogłoszonego konkursu pn.” Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Gminy Brzeg Dolny”.

Dzieci uczestniczyły w wycieczce do Parku Trampolin do Wrocławia oraz w Góry Stołowe  – w Błędne Skałki. Podczas wycieczki w Góry Stołowe udało się zwiedzić Bazylikę Wambierzycką.

Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom wycieczek za liczny udział oraz ich organizatorom tj. Pani Sołtys oraz Bogusławie  Żygadło.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz zwołuje

sprawozdawcze walne zebranie członków na dzień

14 czerwca 2017 roku (ŚRODA)

I termin o godz. 19.00

II termin o godz. 19.15

miejsce zebrania świetlica wiejska w Radeczu

Porządek obrad zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przedstawienie sprawozdań merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie!!!!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, z pozdrowieniami

Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.

 

 

Zajęcia wokalno-taneczne w Radeczu

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia wokalno-taneczne które odbędą się we wtorek 17.01.2017r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej.

Mikołaj 2016

Tradycyjnie 6 grudnia przywitaliśmy św. Mikołaja!:)

 

Akcja Jabłka – II edycja

Zapraszamy wszystkich mieszkańców w czwartek 1. grudnia o godzinie 17.30 do świetlicy po odbiór jabłek.

„Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś” Sołectwo Radecz uczestniczy w inicjatywie Odnowy Wsi Dolnośląskiej
Dolny-Śląsk
Odnowa Wsi Dolnośląskiej
BD