Radecz

Zajęcia wokalno-taneczne w Radeczu

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia wokalno-taneczne które odbędą się we wtorek 17.01.2017r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej.

Mikołaj 2016

Tradycyjnie 6 grudnia przywitaliśmy św. Mikołaja!:)

 

Akcja Jabłka – II edycja

Zapraszamy wszystkich mieszkańców w czwartek 1. grudnia o godzinie 17.30 do świetlicy po odbiór jabłek.

Sylwester w Radeczu

sylwester-radecz

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

zawiadamiam, że na dzień 23.09.2016 roku (PIĄTEK) na godzinę 19.00 zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa RADECZ.

Tematem zebrania będzie zgłaszanie i wybór zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 dla naszego sołectwa wynoszącego 20.683,14 zł

Miejsce zebrania: świetlica wiejska w Radeczu

Porządek obrad zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania przez Sołtysa.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do głosowania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Głosowanie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2017.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania wiejskiego.

 

                                                                                                                                                                                            Sołtys

                                                                                                                              Sylwia Żuczek

„Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś” Sołectwo Radecz uczestniczy w inicjatywie Odnowy Wsi Dolnośląskiej
Dolny-Śląsk
Odnowa Wsi Dolnośląskiej
BD