Radecz

Mikołajki 2014 w Radeczu

Dnia 6.12.14 r. podczas swojej podróży nad Radeczem Święty Mikołaj postanowił zawitać do naszej Świetlicy.

Przy okazji obdarował wszystkie dzieci prezentami.

 

Mikołajki 2014

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

W świetlicy wiejskiej

w RADECZU

w dniu 28 listopada 2014r. (piątek)

o godz. 17.00

odbędzie się turniej taneczny pomiędzy 2 grupami tanecznymi z Radecza i Starego Dworu,

które uczestniczą w zajęciach tanecznych współfinansowanych ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Brzeg Dolny.

  Read more »

„Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś” Sołectwo Radecz uczestniczy w inicjatywie Odnowy Wsi Dolnośląskiej
Dolny-Śląsk
Odnowa Wsi Dolnośląskiej
BD