Radecz
Sołectwo Radecza
Sołtys: Sylwia Żuczek

Rada Sołecka:

- Łukasz Kupka

- Roman Zając

- Bogusława Żygadło

- Barbara Moszczyńska
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz
KRS 0000320445 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczne
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 020906950 ,NIP 9880273478

Bank Spółdzielczy nr konta: 51 9583 1022 0110 7016 2001 0001

Prezes: Barbara Moszczyńska e-mail: radecz@brzegdolny.pl

Wiceprezes: Danuta Łuczyk-Witek

Sekretarz: Bernard Bogdański

Skarbnik: Bogusława Żygadło