Radecz
Sołectwo Radecza
Sołtys: Sylwia Żuczek

Rada Sołecka:

- Łukasz Kupka

- Roman Zając

- Bogusława Żygadło

- Barbara Moszczyńska
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz
Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Prezes: Martyna Owczarz e-mail: radecz@brzegdolny.pl

Zastępca Prezesa: Bernard Bogdański

Skarbnik: Katarzyna Sworniowska-Ogrodowicz


KRS 0000320445 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczne
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 020906950 NIP 9880273478

Bank Spółdzielczy nr konta: 51 9583 1022 0110 7016 2001 0001