Radecz
O Stowarzyszeniu

I N F O R M A C J A   O   S  T O W A R Z Y S Z E N I U

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz zostało założone  w 2008 roku.

Od 2008 do 2014r. Prezesem Stowarzyszenia był Pan Ryszard Gacke.

W skład poprzedniego Zarządu Stowarzyszenia wchodzili: Ryszard Gacke, Alina Klajn, Anna Pietralik, Jarosław Olszewski. Nowy zarząd bardzo serdecznie dziękuje za pracę poprzedniemu zarządowi Stowarzyszenia.

W skład nowego zarządu od czerwca 2014r. wchodzą:

Barbara Moszczyńska – Prezes Stowarzyszenia

Danuta Łuczyk- Witek – zastępca Prezesa,

Bogusława Żygadło – skarbnik,

Bernard Bogdański – Sekretarz.

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi Radecz poprzez zdobywanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz ich realizacji. Stowarzyszenie wspiera działanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Zrealizowane projekty

 • „Uczymy się poprzez zabawę”
 • „Super oferta wypoczynku letniego dla dzieci z Radecz”
 • „Aktywnie spędzony czas to Twoje zdrowia”
 • „Super Promocja wsi Radecz”
 • „Zajęcia edukacyjne we wsi Jodłowice”
 • „Trafić pod adres”
 • „Nasi przyjaciele z podwórka”
 • „Edukacja szansa dla dużego i małego”
 • „Dbamy o Radecz, dbamy o siebie, czyli integrujemy się i aktywizujemy,

– poprzez przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej”

 • „Stolica Dolnego Śląska w oczach dzieci wiejskich”
 • „Radecz promuje ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej”
 • „Parostatkiem do ZOO”
 • „Tańczące kwiaty – Dolnośląskie Stokrotki”
 • „Lato 2015 w miejscowości Radecz – super wypoczynek”
 • „Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś”

 

SUMA ZDOBYTYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W LATACH 2008 – 2015 WYNOSI:  144 267,98 zł słownie: (sto czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złoty 98/00).

Kontakt do Stowarzyszenia:

 • e-mail: radecz@brzegdolny.pl
 • strona internetowa: www.radecz.brzegdolny.pl

 

LICZYMY NA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE REALIZACJI

POMYSŁÓW WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW RADECZA

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA