Radecz
O Stowarzyszeniu

I N F O R M A C J A   O   S  T O W A R Z Y S Z E N I U

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz zostało założone w 2008 roku.

W latach 2008 do 2014 r. w skład Zarządu stowarzyszenia wchodzili: Ryszard Gacke (Prezes), Alina Klajn, Anna Pietralik, Jarosław Olszewski.

W latach 2014 do 2018 r. w skład Zarządu stowarzyszenia wchodzili: Barbara Moszczyńska (Prezes), Danuta Łuczyk- Witek (zastępca Prezesa), Bogusława Żygadło (Skarbnik), Bernard Bogdański (Sekretarz).

Nowy zarząd bardzo serdecznie dziękuje za pracę poprzedniemu zarządowi Stowarzyszenia.

Od marca 2018 r. powołany został nowy Zarząd stowarzyszenia w składzie:

Martyna Owczarz – Prezes

Bernard Bogdański – Zastępca Prezesa

Katarzyna Sworniowska- Ogrodowicz – Skarbnik

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi Radecz poprzez zdobywanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz ich realizacji. Stowarzyszenie wspiera działanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zrealizowane projekty

 • „Uczymy się poprzez zabawę”
 • „Super oferta wypoczynku letniego dla dzieci z Radecz”
 • „Aktywnie spędzony czas to Twoje zdrowia”
 • „Super Promocja wsi Radecz”
 • „Zajęcia edukacyjne we wsi Jodłowice”
 • „Trafić pod adres”
 • „Nasi przyjaciele z podwórka”
 • „Edukacja szansa dla dużego i małego”
 • „Dbamy o Radecz, dbamy o siebie, czyli integrujemy się i aktywizujemy,

– poprzez przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej”

 • „Stolica Dolnego Śląska w oczach dzieci wiejskich”
 • „Radecz promuje ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej”
 • „Parostatkiem do ZOO”
 • „Tańczące kwiaty – Dolnośląskie Stokrotki”
 • „Lato 2015 w miejscowości Radecz – super wypoczynek”
 • „Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś”

 

SUMA ZDOBYTYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W LATACH 2008 – 2015 WYNOSI:  144 267,98 zł słownie: (sto czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złoty 98/00).

Kontakt do Stowarzyszenia:

 • e-mail: radecz@brzegdolny.pl
 • strona internetowa: www.radecz.brzegdolny.pl

 

LICZYMY NA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE REALIZACJI

POMYSŁÓW WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW RADECZA

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA