Radecz
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz zwołuje

sprawozdawcze walne zebranie członków na dzień

29 czerwca 2015 roku (PONIEDZIAŁEK)

I termin o godz. 19.00

II termin o godz. 19.15

miejsce zebrania świetlica wiejska w Radeczu

 

Porządek obrad Zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Zebrania.
  4. Przedstawienie sprawozdań merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2014 rok.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie Zebrania.

 

 

Prosimy o niezawodne przybycie!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia,

Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Barbara Moszczyńska