Radecz
Ogłoszenie

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

W świetlicy wiejskiej

w RADECZU

w dniu 28 listopada 2014r. (piątek)

o godz. 17.00

odbędzie się turniej taneczny pomiędzy 2 grupami tanecznymi z Radecza i Starego Dworu,

które uczestniczą w zajęciach tanecznych współfinansowanych ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Brzeg Dolny.

 27

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi Radecz, Stary Dwór w tym przede wszystkim rodziców, rodzeństwo, dziadków

dzieci uczestniczących w zajęciach

Sołtys, Rada Sołecka

wsi Radecz i Stary Dwór