Radecz
Walne zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz