Radecz
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Dnia 27 marca 2019r. miały miejsce wybory wiejskie sołtysa i rady sołeckiej. Mieszkańcy stawili się w świetlicy wiejskiej o wyznaczonej godzinie w ilości około 80 osób. Otwarto zebranie wiejskie, wyznaczono komisję skrutacyjną oraz przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Sołtysa miejscowości Radecz. Spośród obecnych wyłoniono dwóch kandydatów, którzy zgodzili się startować w wyborach: Ryszard Żuczek oraz Ignacy Gajda. W anonimowym głosowaniu większością głosów wygrał Pan Ignacy Gajda. Kolejno wyznaczono kandydatów do Rady Sołeckiej. Po głosowaniu skład Rady ukształtował się następująco: Ryszard Gacke, Marek Owczarz, Zofia Śnieżek oraz Roman Zając. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

m