Radecz
Zmiana zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Zmiana zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Dnia 23 marca 2018 r. na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz jednogłośnie powołano nowy zarząd w związku z rezygnacją starego zarządu oraz zmieniono statut stowarzyszenia.

Do nowego zarządu wraz z nowymi funkcjami powołano:

Prezesa Zarządu – Martynę Owczarz

Zastępcę Prezesa – Bernarda Bogdańskiego

Skarbnika – Katarzynę Sworniowską-Ogrodowicz

zebranie