Radecz
Projekt pn.” DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

Projekt pn.” DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

Projekt pn.” DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz w 2017r. zrealizowało projekt pn.”  DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

Stowarzyszenie otrzymało ogółem kwotę 5 000 zł z budżetu Gminy Brzeg Dolny i  Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach otrzymanej dotacji wykonano prace ziemne na obszarze objętym miejscem rekreacji.

Dokonano montażu urządzeń  oraz dokonano nasadzeń tj. krzewów, kwiatów i drzew.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Mieszkańców Wsi Radecz