Radecz
Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

O G Ł O S Z E N I E

 

Sołtys Radecza zawiadamia, że w dniu 25 KWIETNIA 2016 roku  (PONIEDZIAŁEK) o godz. 19.00 odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie zmiany przedsięwzięcia w zakresie realizacji funduszu sołeckiego na 2016r.

W przypadku braku frekwencji na zebraniu, zebranie odbędzie się w drugim terminie
tj. 25 KWIETNIA 2016R. o godz.19.15.

Zebranie wiejskie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Radeczu.

Prosimy o liczny udział mieszkańców w zebraniu.

Sołtys

SYLWIA ŻUCZEK

 

Sołectwo Radecz , dnia 19.04.2016R.