Radecz
Aktualności
Ostatnie wpisy

Walne Zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu

23 marca 2018r. (piątek)
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Radeczu

w przypadku braku kworum do podejmowania uchwał,

drugi termin walnego zebrania wyznaczono w tym samym dniu
– 15 minut później tj. 23 marca 2018r. (piątek), tj. o godz. 18.15

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i powitanie członków zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków zwykłych Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 3. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego , finansowego Stowarzyszenia za 2017 rok.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań.
 6. Zmiana statutu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 7. Zatwierdzenie nowego Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Zgłaszanie kandydatur na członków zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 10. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 11. Ukonstytuowanie Zarządu Stowarzyszenia (wybory niejawne Stowarzyszenia).
 12. Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.

12a) Uregulowanie składek członkowskich.

 1. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

Mieszkańców Wsi Radecz