Radecz
Aktualności
Ostatnie wpisy

Spotkanie mieszkańców wsi Radecz

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

zaprasza na spotkanie mieszkańców wsi Radecz w dniu

23 lutego 2018 roku (PIĄTEK)

o godz. 18.00

miejsce spotkania  świetlica wiejska w Radeczu

 

Porządek spotkania:

  1. Podsumowania 10-lat działalności Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
  2. Omówienie planu działania na kolejne lata działalności Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Zarząd Stowarzyszenia

Mieszkańców Wsi Radecz

Projekt pn.” DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

Projekt pn.” DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz w 2017r. zrealizowało projekt pn.”  DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

Stowarzyszenie otrzymało ogółem kwotę 5 000 zł z budżetu Gminy Brzeg Dolny i  Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach otrzymanej dotacji wykonano prace ziemne na obszarze objętym miejscem rekreacji.

Dokonano montażu urządzeń  oraz dokonano nasadzeń tj. krzewów, kwiatów i drzew.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Mieszkańców Wsi Radecz