Radecz
Aktualności
Ostatnie wpisy

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz zwołuje

sprawozdawcze walne zebranie członków na dzień

29 czerwca 2015 roku (PONIEDZIAŁEK)

I termin o godz. 19.00

II termin o godz. 19.15

miejsce zebrania świetlica wiejska w Radeczu

Read more »