Radecz
Aktualności
Ostatnie wpisy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

W świetlicy wiejskiej

w RADECZU

w dniu 28 listopada 2014r. (piątek)

o godz. 17.00

odbędzie się turniej taneczny pomiędzy 2 grupami tanecznymi z Radecza i Starego Dworu,

które uczestniczą w zajęciach tanecznych współfinansowanych ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Brzeg Dolny.

  Read more »