Radecz

Walne Zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu

23 marca 2018r. (piątek)
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Radeczu

w przypadku braku kworum do podejmowania uchwał,

drugi termin walnego zebrania wyznaczono w tym samym dniu
– 15 minut później tj. 23 marca 2018r. (piątek), tj. o godz. 18.15

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i powitanie członków zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków zwykłych Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 3. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego , finansowego Stowarzyszenia za 2017 rok.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań.
 6. Zmiana statutu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 7. Zatwierdzenie nowego Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Zgłaszanie kandydatur na członków zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 10. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 11. Ukonstytuowanie Zarządu Stowarzyszenia (wybory niejawne Stowarzyszenia).
 12. Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.

12a) Uregulowanie składek członkowskich.

 1. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

Mieszkańców Wsi Radecz

Spotkanie mieszkańców wsi Radecz

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

zaprasza na spotkanie mieszkańców wsi Radecz w dniu

23 lutego 2018 roku (PIĄTEK)

o godz. 18.00

miejsce spotkania  świetlica wiejska w Radeczu

 

Porządek spotkania:

 1. Podsumowania 10-lat działalności Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.
 2. Omówienie planu działania na kolejne lata działalności Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Zarząd Stowarzyszenia

Mieszkańców Wsi Radecz

Projekt pn.” DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

Projekt pn.” DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz w 2017r. zrealizowało projekt pn.”  DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ – STWORZENIE PRZYJAZNEGO MIEJSCA REKREACJI W RADECZU”.

Stowarzyszenie otrzymało ogółem kwotę 5 000 zł z budżetu Gminy Brzeg Dolny i  Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach otrzymanej dotacji wykonano prace ziemne na obszarze objętym miejscem rekreacji.

Dokonano montażu urządzeń  oraz dokonano nasadzeń tj. krzewów, kwiatów i drzew.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Mieszkańców Wsi Radecz

Projekt „Baw się i odpoczywaj”

Sołectwo Radecz podczas  letnich wakacji zorganizowało dwie wycieczki w ramach realizacji projektu pn. „Baw się i odpoczywaj”.

Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Radecz otrzymało kwotę 3 000 zł z Gminy Brzeg Dolny na realizację projektu, w ramach ogłoszonego konkursu pn.” Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Gminy Brzeg Dolny”.

Dzieci uczestniczyły w wycieczce do Parku Trampolin do Wrocławia oraz w Góry Stołowe  – w Błędne Skałki. Podczas wycieczki w Góry Stołowe udało się zwiedzić Bazylikę Wambierzycką.

Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom wycieczek za liczny udział oraz ich organizatorom tj. Pani Sołtys oraz Bogusławie  Żygadło.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz zwołuje

sprawozdawcze walne zebranie członków na dzień

14 czerwca 2017 roku (ŚRODA)

I termin o godz. 19.00

II termin o godz. 19.15

miejsce zebrania świetlica wiejska w Radeczu

Porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdań merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie!!!!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, z pozdrowieniami

Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.

 

 

„Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś” Sołectwo Radecz uczestniczy w inicjatywie Odnowy Wsi Dolnośląskiej
Dolny-Śląsk
Odnowa Wsi Dolnośląskiej
BD