Radecz

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz zwołuje

sprawozdawcze walne zebranie członków na dzień

14 czerwca 2017 roku (ŚRODA)

I termin o godz. 19.00

II termin o godz. 19.15

miejsce zebrania świetlica wiejska w Radeczu

Porządek obrad zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przedstawienie sprawozdań merytorycznego oraz finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok.
  5. Zatwierdzenie sprawozdań.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie!!!!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, z pozdrowieniami

Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz.

 

 

Zajęcia wokalno-taneczne w Radeczu

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia wokalno-taneczne które odbędą się we wtorek 17.01.2017r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej.

Mikołaj 2016

Tradycyjnie 6 grudnia przywitaliśmy św. Mikołaja!:)

 

Akcja Jabłka – II edycja

Zapraszamy wszystkich mieszkańców w czwartek 1. grudnia o godzinie 17.30 do świetlicy po odbiór jabłek.

Sylwester w Radeczu

sylwester-radecz

„Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś” Sołectwo Radecz uczestniczy w inicjatywie Odnowy Wsi Dolnośląskiej
Dolny-Śląsk
Odnowa Wsi Dolnośląskiej
BD